NE İÇİNDEYİM RESMİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA

Nuriye Akman
Türk ilaç sektörünün önemli firmalarından Abdi İbrahim sayesinde Van Gogh’u yeniden hatırlama imkanı bulduk. Abdi İbrahim’in 100’üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle Karaköy Antrepo’da, Van Gogh r... ,…