NOKTA

Şafak Çelik
  kaç taşı kaldırıp uzağa fırlatıp öteye daha öteye varmadan düştü kaldı havada bir nokta   izi var menzilde varılacak her adımın birikiyor eylem ak kâğıtta kara bir benek günün hangi ışığı kalacak öte güne ... ,…

KIVRILAN SAYFA

Yusuf Koşal
ağaçların kendi meyvelerini yemeye başlamasıyla ellerin balıksız bir göle akmasıyla  üstelik ses etmedim etrafıma bir ev örmelerine  başladım sırtımı un çuvallarına dayamaya akşama çocuklarıma kum yoğurup kitaplıkta bir kitabın k... ,…

TERBİYELİ OTOKRİTİK

Berke Camekan
dışarısı, ince ayaz, işlenmiş yeni bahar açılır kanat çırpmalarıyla perde sönmüş ocakların diliyle konuşan ev uzun yollar geçmiş aklımızı al aklımızı yuva belle, çatlayan duvarlarına merhem çingene devinim katastrof göç... ,…

İZLER

Fuat Eren
biliyorum son kaybolduğum yeri bu izler bana ait bu laf kırıntıları, buruşuk kâğıtlar dağılmış kurşun kalem çöpleri   izler, silindikçe kabaran rüyalar, yalın ayak göçtüğümüz mevsimler renksiz ve karman ç... ,…

POETİKA

Çayan Özvaran
her dil yamalıdır. ve dilsiz yamalarla sen çok kalaba etme kim. ne sükût ne esrar bu birazı musibet gerisi riya bir tenle bulmalıdır dünyada açlık kendi rengini sessiz harf, harfsiz sesi; bulanlar yordamıyla boğmuştur içimizde. bir ses bi... ,…

OYNAŞARAK SÜZÜLEN KARA IŞIK

Kamil Remzi Cin
iki kürek, güneş iki kürek arası oradan doğar batar oradan hep ne el uzatır ne atar dilenci tenha yerinde bir ağacın eteklerini toplar eteklerinde dağın, bir dağın gördüğü deniz dalar koymak için incilerini elinde alevlenmiş bir satır ... ,…

OĞUL BEKLEYEN KADINLAR

Sevgi Yerlioğlu
taşında bir el fazla, oyulmuş isimde harf seslenmesi incirin örülü kara tane göğe yakın dalına asılı mendilleri göğe hem de en yakın asılı mendilleri sallandıkça kararır yüzündeki ağıtlar toprağı sen yudun ki bu eller böyle diri... ,…

KATRAN GİBİ BEYAZ

Koray Feyiz
Beyaz olmuş olan her şeyi Siyah bulmak için uyanmak, her şeyi Tam tersi - TV’de beyaz hizmetçiler, siyah   Komedi’ler, beyaz cüceleri başrolde oynatan İnci düğmeler gibi sevimli. Siyah Başkanlar Siyah Saraylar. Beyaz atlar   G... ,…
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13