BAZI İNSANLAR BAZI KELİMELERDEKİ

Deneme
Unutulur gibi değil. Tarih, 25 Mart 1998. Yer, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi. İnkılap alfabesinin 70’inci yılıdır; Türkiye Yazarlar Sendikası,  I. Yayıncılar Birliği Fuarı’nda bunu bir etkinlikle anmak, kutlamak için yer alır. O sıralar TYS y&o... ,…

SANAT, MİMAR, MEMUR

Deneme
Sinema, yedinci sanattır. Böyle denerek onun sonunculuğu ve yerinin eğretiliği söylenir galiba. Önündeki altılıda ise şunlar var: Edebiyat, müzik, resim, heykel, tiyatro ve mimarlık. Birbirinden farklıdır hepsi. Öyledir de güzel sanatlardan olm... ,…

DÜZGÜN İŞ YAPAMAYIŞIMIZ

Deneme
Hatice Bilen Buğra’nın bizim lisede öğrenciliği ile benim öğretmenliğim aynı yıllardaymış. Üç beş yıl oluyor, öyküleri için düzenlenen akşamda anlattıydı: Derslerine girmemişim. Edebiyatı Mustafa Ateş’ten görmüşler... ,…

ŞEHRİN TAŞLARI

Deneme
“Kültür”, bütün dillerin anlamca en karmaşık iki üç sözcüğünden biri. Latinceden geliyor. Kök sözcük colere bir dizi anlam taşımakta: ikamet etmek, ibadetle onurlandırmak, yetiştirmek, korumak gibi. Bu anla... ,…

RESMİ BIRAKIRIM!

Deneme
Zeki Demirkubuz hayatında sadece tek bir resim satabilmiş ressamın karşılık görmeyen aşkını pek yalın, pek çarpıcı anlatmıştı Sakarya Üniversitesi’nde bir panelde. Etkilenmiş besbelli. Filmine de niyetlenmiş midir? Mutlaka. Anlatanı fena acıtan bir hik&acir... ,…

ADSIZ LALELER

Deneme
Lalenin bunca çeşidi olduğunu hiç mi hiç bilmezdim. Bin çeşidi olduğunu söyleseler şimdi, itiraz eder, üstüne bir de iki bin, üç bin yahut beş bindir derim. Mübalağa etmiyorum, hatta sadece renkleriyle bile çeşidi... ,…

CÜMLE, BAĞLAM, ÖZDEYİŞ

Deneme
Dar düşünce, iki ya da daha çok kelimenin dizilip öbeklenmesini cümle sanır. Hoş, çok kelimelilik yaygındır da tanımını buradan almaz cümle. Yargısından alır. Yargı da yüklemin bildirdiğidir. Kelimede olmaz; kelime kip ve kişi ekleriyle... ,…

MÜNAZARALARLA GELİNEN

Deneme
Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı? Ahlak mı gereklidir, hukuk mu? Kalkınma tarımla mı olur, sanayi ile mi? Çocuğun eğitiminde aile mi baskındır, okul mu? Hani Hüseyin Rahmi’nin bir romanı var: “Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para ... ,…